Misiune

Misiunea Fundației este să formeze o rețea internațională de colaborare de excelență în cercetarea de frontieră și protejarea mediile naturale extreme - denumită Rețeaua Racoviță. Ea va uni cercetători, exploratori și susținători români și străini in cadrul unor proiecte bazate pe principiile etice și științifice ale savantului Emil G. Racoviță.

Scopuri

 1. Onorarea moștenirii științifice a savantului Emil G. Racoviță.
 2. Întărirea vizibilității academice internaționale a savantului.
 3. Întărirea poziției internaționale a școlii românești de știința.
 4. Integrarea tratatelor și convențiilor internaționale în care România este parte și care privesc și mediile extreme, cum ar fi de exemplu Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), în proiecte de cercetare.

Obiective

Obiective științifice

 1. Organizarea de evenimente internaționale dedicate realizărilor savantului Emil G. Racoviță, expediției Belgica, cercetării și explorării speologice si biospeologice, ocenografice și antarctice, a altor medii extreme de relevanță pentru protecția naturii, și a evoluționismului.
 2. Organizarea periodică a unei manifestării științifice internaționale dedicată cercetării de frontieră a mediilor extreme.
 3. Susținerea și promovarea cercetării mediilor extreme pentru protecția și conservarea naturii prin organizarea de expediții și cercetări oceanice integrate cu programe internaționale. De asemenea, organizarea de expediții conexe cercetării mediilor subterane și carstului.
 4. Susținerea dezvoltării tehnologice care să facă posibile explorarea mediilor extreme.
 5. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, dezbateri, tabere, școli de vară.
 6. Realizarea, editarea şi distribuţia de cărți, publicații, pliante, afișe, broșuri, cărți poștale, hărți, programe informatice și alte materiale informative.
 7. Crearea unei rețele de colaborare de excelență care să conecteze cercetarea românească a mediilor extreme cu elitele la nivel mondial.
 8. Realizarea de expediții și cercetări în zona arctică prin participarea la programele Comunității Europene sau la programe bilaterale cu diferite țări din Europa și de pe glob; de exemplu Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS), European Union Plate Observing System (EPOS).

Obiective financiare

 1. Atragerea de resurse pentru susținerea și promovarea cercetării mediilor extreme. Acțiunile fundației pot include solicitări periodice de informații de la cercetători români și străini, pe bază voluntară, care să determine tematica unui ciclu de finanțări, solicitări de ajutoare din partea guvernului, a UE, a societăților civile, a mediului de afaceri si a organizațiilor implicate în protecția resurselor de mediu.
 2. Finanțarea printr-un sistem de burse a proiectelor de cercetare interdisciplinare dedicate mediilor extreme.
 3. Inițierea, consolidarea și extinderea contactelor între beneficiarii burselor de cercetare și alți cercetători români și străini.
 4. Dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării.