12 Septembrie 2023 , Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125.

Conferinţă organizată de Comisia Națională de Cercetări Antarctice și Medii Extreme împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Știinte Biologice prin Departamentul de Cercetări Arctice și Antarctice cu ocazia vizitei Președintelui SCAR – Dr. Yeadong Kim în România, având următorul program.

Emil G. Racoviță a fost primul biolog – cercetător si explorator, care a participat la o expeditie in Antartica acum 125 de ani aducand un aport important științei mondiale. Racoviță a prezentat rezultatele expediției in plenul sesiunii de comunicari tinute la Sorbona in anul 1900: Vers le Pole Sud.

Evocarea lui Emil G Racoviță prezentată de Dan Hazaparu, membru fondator al Fundației pentru Știință și Explorare Medii Extreme - Emil G. Racoviță, în sesiunea de discuții.

Dan Hazaparu
Aula Academiei